Ανδρέας Παπαμιμίκος

6 προτάσεις για τους νέους δικηγόρους

Διατυπώνουμε με τον πρόεδρο της ΕΑΝΔΑ Γιώργο Κώτσηρα, έξι συγκεκριμένες προτάσεις για ενίσχυση των νέων δικηγόρων σήμερα

 

Είναι αναμφισβήτητο ότι η χώρα διανύει μια εκ των πιο δύσκολων εποχών για το κοινωνικό της σύνολο, τις δομές και τους θεσμούς της. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, οι νέοι επιστήμονες, αποτελούν, δυστυχώς, έναν από τους πλέον βάναυσα δοκιμαζόμενους από την κρίση κλάδους, τη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουν πως αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο για τη χώρα.

 

Άρτια εκπαιδευμένοι σε επιστημονικό επίπεδο, κάτοχοι πανεπιστημιακών τίτλων υψηλού επιπέδου, γνώστες πολλών ξένων γλωσσών αποφασίζουν να ενταχθούν στην σύγχρονη αγορά εργασίας υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες που θα μπορούσαν να διανοηθούν. Πέραν της τεράστιας δυσκολίας εύρεσης εργασίας, η οποία αποτυπώνεται στους υψηλότατους δείκτες ανεργίας στη χώρα, υφίσταται ένα τεράστιο κενό ειδικής πρόνοιας, η οποία θα μπορούσε να τους κινητροδοτήσει έτσι ώστε να μπορέσουν να αντέξουν, να παραμείνουν αξιοπρεπείς και ενεργοί επαγγελματικά, να παράξουν στη χώρα τους.

 

Η διαρροή επιστημόνων προς το εξωτερικό αποτελεί οδυνηρή συνέπεια της κρίσης για τη χώρα μας. Είναι αυτό το γλυκόπικρο συναίσθημα που όλοι νιώθουμε όταν μαθαίνουμε για Έλληνες που επιτυγχάνουν στο εξωτερικό. Από τη μια περηφάνεια, από την άλλη θλίψη για την έλλειψη ευκαιριών στην πατρίδα μας.

 

Οι ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι, δυστυχώς δε θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Αντιμετωπίζουν καθημερινά μία σειρά από δυσκολίες που δυσχεραίνουν την επαγγελματική επιτυχία και αποθαρύνουν όλο και περισσότερους για το μέλλον. Υπερφορολόγηση στα ήδη πενιχρά εισοδήματά τους, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και εν γένει δημιουργία συνθηκών που συχνά οδηγούν στη λύση της εξόδου από το επάγγελμα. Είναι αδιανόητο ένας νέος δικηγόρος ο οποίος δεν έχει εισπράξει κατά τη διάρκεια του έτους, να καλείται να πληρώσει τέλος επιτηδεύματος και ασφαλιστικές εισφορές που φτάνουν έως και τις 4.000 ετησίως (με πλήρως αναντίστοιχες παροχές). Η συντονισμένη δράση της Πολιτείας είναι πιο επιβεβλημένη από ποτέ.

 

Κάποιες σύντομες προτάσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη στις προσεχείς νομοθετικές πρωτοβουλίες είναι οι εξής:

 

– Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για ασκούμενους και νέους δικηγόρους μέχρι 7 έτη, σε ποσά που ανταποκρίνονται στις ασφαλιστικές παροχές, αλλά και στα πενιχρά εισοδήματα,

 

– Κατάργηση του μέτρου της υποχρεωτικής μετάταξης στην επόμενη ασφαλιστική βαθμίδα, ρύθμιση η οποία οδηγεί σε εξωφρενική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών μετά την 5ετία,

 

– Πρόβλεψη άτοκων δόσεων – τμηματικών (μηνιαίων) καταβολών στο πλαίσιο ειδικής ρύθμισης για τους νέους συναδέλφους, προκειμένου να διευκολυνθούν στην καταβολή,

 

– Συνάρτηση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών με το ετήσιο εισόδημα και την εν γένει φοροδοτική ικανότητα

 

– Αντικατάσταση του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. (ν.2238/1994), ως τροποποιημένο από το άρθρο 1 ν.4110/2013 ισχύει, αναφορικά αφενός με το ποιος νοείται ως νέος ελεύθερος επαγγελματίας, δικαιούμενος τον μειωμένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%) φορολογικό συντελεστή και, αφετέρου, με τη διάρκεια της προβλεπόμενης φοροελάφρυνσης και το ανώτατο όριο μέχρι του οποίου ισχύει ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής έτσι ώστε να προσδίδεται η ιδιότητα του νέου ελεύθερου επαγγελματία σε όποιον έχει κάνει πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1/1/2009, να φορολογείται με το μειωμένο φορολογικό συντελεστή για τα πρώτα πέντε (5) έτη άσκησης της δραστηριότητας του και να ισχύει η σχετική φοροελάφρυνση μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000€) ετήσιο εισόδημα.

 

– Ένταξη του δικηγορικού επαγγέλματος στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ, με στόχο την δημιουργία και λειτουργία του δικού τους γραφείου.

 

Η Πολιτεία και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της χώρας πρέπει να συνταχθεί έμπρακτα με τους νέους ανθρώπους, τους νέους επιστήμονες, οι οποίοι είναι αυτοί που θα κληθούν να διαχειριστούν το κρίσιμο μέλλον της πατρίδας μας. Η αξιοπρέπειά τους θα αποτελέσει τον καθρέφτη της χώρας κατά τη διάρκεια της νέας εποχής.

Γιώργος Κώτσηρας, πρόεδρος Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Αθήνας

Ανδρέας Παπαμιμίκος, πρόεδρος ΟΝΝΕΔ – ασκούμενος δικηγόρος