Ανδρέας Παπαμιμίκος

Προτάσεις για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ

Συμφωνείτε με τις προτάσεις για την ΔΑΠ-ΝΔΦΚonline surveys

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Συμμετέχεις, Αποφασίζεις, Προσφέρεις, Δημιουργείς.

Κατέθεσα στον προσυνεδριακό διάλογο τις προτάσεις μου για τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Οι προτάσεις μου στηρίζονται στο τρίπτυχο:
Περισσότερη Δημοκρατία – Περισσότερη Διαφάνεια – Μεγαλύτερη Συμμετοχικότητα.


Πρότεινα:

 • Οι εκλογές στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ να γίνονται με ανοιχτές διαδικασίες από όλα τα μέλη κάθε πόλης και κάθε σχολής.
 • Να μπουν όρια στις θητείες των μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στα όργανα της παράταξης και στα όργανα συνδιοίκησης.
 • Να δημιουργηθούν όργανα ελέγχου.
 • Να ενισχυθεί η παραγωγή πολιτικής στην οργάνωση.

Στόχοι:

 • Οι διαδικασίες ν’ ανοίξουν προς τη βάση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
 • Η οργάνωση ν’ αντλεί τη δύναμή της από τη βάση, από κάθε Δαπίτισσα και κάθε Δαπίτη.
 • Η ηγεσία ν’ αποδίδει λογαριασμό στη βάση.
 • Όλοι να έχουν ρόλο, φωνή.
 • Να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε και να εκφράζουμε πρωτοπόρες θέσεις.

Οι προτάσεις αναλυτικά:

Για την ενίσχυση της Δημοκρατίας και της Συμμετοχικότητας:

 • Εκλογή του Υπευθύνου πόλης της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και των μελών της Γραμματείας πόλης απευθείας από τα μέλη κάθε πόλης με ανοιχτές διαδικασίες. Η θητεία θα είναι το πολύ δύο ετών, τόσο για τον Υπεύθυνο, όσο και για το μέλος της Γραμματείας πόλης.
 • Εκλογή Υπευθύνου και Συμβούλιου Σχολής ή Τμήματος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ απευθείας από τα μέλη της παράταξης για κάθε Σχολή ή Τμήμα. Ο Υπεύθυνος και τα μέλη του Συμβουλίου Σχολής θα έχει ανώτατη θητεία τα τρία έτη.
 • Σε όλες τις προαναφερόμενες ανοιχτές εκλογικές διαδικασίες της παράταξης-όπου απαιτείται-ορίζεται ως μέγιστο ποσοστό σταυροδοσίας το 40%.
 • Ορισμός ως μέγιστου χρόνου θητείας των μελών της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στα ίδια όργανα συνδιοίκησης Τμημάτων, Σχολών ή Πανεπιστημίων τα 2 έτη για τις σχολές τετραετούς φοίτησης και τα τρία έτη για τις σχολές πενταετούς και εξαετούς φοίτησης.
 • Ισότιμη συμμετοχή στα όργανα των εκπροσώπων των νέων Α.Ε.Ι.

Για την διασφάλιση της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης προτείνω:

 • Εκλογή τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής απευθείας από τα μέλη κάθε πόλης με στόχο την εποπτεία του μέλους της Γραμματείας, υπεύθυνου για τα οικονομικά και τελική έγκριση των εσόδων – εξόδων σε κάθε διαχειριστική περίοδο. Κάθε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής έχει ως ανώτατη θητεία τα δύο έτη.
 • Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της παράταξης
 • Για την ενίσχυση του πολιτικού προβληματισμού και της παραγωγή πολιτικής προτείνω:
 • Δημιουργία Πανελλήνιας Γραμματείας Πολιτικού Σχεδιασμού ΔΑΠ-ΝΔΦΚ υπό την εποπτεία της Κεντρικής Γραμματείας, η οποία θα αποτελείται από τους Υπευθύνους Πολιτικού Σχεδιασμού των Γραμματειών Πόλεων.
 • Οργάνωση και σύγκλιση σε τριετή βάση αμιγώς ιδεολογικού συνεδρίου θέσεων της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, με τη συμμετοχή και τοποθέτηση όσων εγγεγραμμένων μελών της παράταξης το επιθυμούν. Στρατηγικός σκοπός η συμμετοχή όλων στη διαμόρφωση της Πρότασης Παιδείας της παράταξης.

Επίσης, προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελεί η ενίσχυση της νοοτροπίας της καθημερινής παρουσίας των στελεχών της παράταξης στους ζωτικούς χώρους των ιδρυμάτων και της συνεισφορά στην επίλυση εκπαιδευτικών και οργανωτικών δυσκολιών και προβλημάτων. Αυτή είναι η νοοτροπία που έχει καταστήσει τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πρωτοπόρα και μαζική.

Με αυτές τις προτάσεις Η συμμετοχή κάθε μέλους στην οργάνωση έχει προστιθέμενη αξία. Κάθε Δαπίτισσα και κάθε Δαπίτης συμμετέχει. Αποφασίζει. Προσφέρει. Δημιουργεί. Βάζει τη δύναμη του στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Γίνεται δύναμη για τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Εδώ μπορείς να αφήσεις ένα σχόλιο για τις προτάσεις και να καταθέσεις και εσύ την πρόταση σου  ή ακόμα καλύτερα μπορείς  να χρησιμοποιήσεις την ανοικτή  πλατφόρμα συνδιαμόρφωσης των προτάσεων για τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Η Γνώμη σου είναι δύναμη.